Categorieën

Terminologie

Overzicht terminologie
Audit Een audit is een onderzoek naar of een controle van de opzet en werking van een bedrijfsproces.
Lees meer
Wat is een audit?
Een audit is een algemene controle van een organisatie. Dit kan een bedrijsproces zijn maar ook een
Lees meer
Wat is een scope?
De scope van een penetratietest geeft het bereik van de audit aan. In de scope worden dus alle afspraken
Lees meer
Wat is een vulnerability?
Een vulnerability kan vrij vertaald worden naar een kwetsbaarheid. Een kwatsbaarheid kan veel betekenen.
Lees meer
Wat is een exploit?
Een exploit is het uitbuiten van een bepaalde vulnerability of kwetsbaarheid. We spreken van een exploit
Lees meer
Wat is authenticatie?
Authenticatie (niet te verwarren met Authorizatie) is het kenbaar maken wie u bent in een bepaald systeem.
Lees meer
Wat is authorizatie?
Authorizatie (niet te verwarren met Authenticatie) is het controleren van de rechten van een bepaalde
Lees meer
Wat is een sessie?
Lees meer
Wat is een IP Adres?
Op dit moment zijn er 2 soorten ip adressen in gebruik. IPv4 en IPv6. De laatste zal ter zijner tijd
Lees meer
Wat is een vulnerability assessment?
De vulnerability assessment tijdens de audit is het opzoeken van kwetsbaarheden binnen een bepaald
Lees meer
Wat is een patch?
Als we het over een patch hebben gaat het om een update van een stukje software. Vaak is een patch
Lees meer
Wat houdt een extern netwerk in?
Lees meer
Wat houdt een intern netwerk in?
Lees meer
Wat is een Proof of Concent (POC)?
Een Proof of Concept of afgekort POC is het demonstrereren van een bepaald onderdeel. In het geval
Lees meer
Wat is data nou eigenlijk?
Data is een brede term wat ook op die manier opgevat dient te worden. Alles wat opgeslagen of verwerkt
Lees meer
Wat houdt statische analyze in?
Statische analyze is een onderdeel van Reverse Engineering. Bij statische analyze wordt naar de uitvoer
Lees meer
Wat houdt fuzzing in?
Er bestaan verschillende soorten manieren van fuzzing en dit is toe te passen op zowel web applicaties
Lees meer
Wat houdt reverse engineering in?
Reverse engineering gebeurd alleen bij onze software audits en enkel wanneer wij de code niet beschikbaar
Lees meer
Wat houdt vulnerability discovery in?
Vulnerability discovery is het onderdeel van de audit waar wij expliciiet zoeken naar de kwetsbaarheden
Lees meer
Wat is netwerk reconnaissance?
Als we het hebben over Netwerk Reconnaissance dan gaat dit over het eerste deel van de audit. Het vergaren
Lees meer
Wat is netwerk mapping?
Network mapping is het in kaart brengen van een netwerk in de form van een schema. Bij een audit is
Lees meer
Wat houdt data leakage in?
Lees meer
Wat houdt een externe pentest in?
Een externe pentest is het onderdeel van de audit waarbij we uw netwerk van buitenaf gaan aanvallen.
Lees meer
Wat is een waiver?
Na aanvragen van een audit via onze website ontvangt u van ons een Waiver welke getekend dient te worden.
Lees meer